Koka-kolalaşma (Küre-yerelleşme)

17:14:53 | 2020-09-11
Elif KURTTAŞ
Elif KURTTAŞ      elif_2298@hotmail.com

Selam Ben Elif..

   1980’lerin sonunda yaşanan sınırların kaldırılmasıyla birlikte küreselleşme hızlandı. Özellikle telekomünikasyonun yayılması, gelişmiş ülkelerin her zaman avantajına dönüştü. Küreselleşmeyle birlikte Amerikan ürünlerinin her yerde olması, Örneğin; Burger King, Mc Donaldslaşma gibi kavramlar hayatımıza girdi.

   Gelişmiş ülkeler tarafından, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere karşı yapılan ekonomik üstünlük hat safhaya yükseldi. Açlığın, sömürgeciliğin ve hakimiyetin görüldüğü bu hengamede zenginler daha fazla varlık sahibi olurken, yoksul ülkeler su bulamaz oldu. Ülkeler ekonomik savaş içine girerken hegemonya içine giren ülkeleri de beraberinde getiriyor.

   Yerellik, küreselliğin tersi değil doğal bir sonucudur. Dünyanın pek çok bakımdan küreselleşmesi nedeniyle insanlar kendilerini, kendi anlayabilecekleri biçimde tanımlama ihtiyacı duymaktadırlar. Yerelleşme gerçekleştiği zaman, insanlar içinde yaşadıkları ortamdan çıkmakta, onun bir parçası olmakta, aynı zamanda kendilerini de farklı görmek istemektedirler. Bu yüzden dünya ne kadar küreselleşirse o kadar da yerelleşecek demektir. Bu durum ulus-devletin temellerini sarsmakta, ulus-devlet, ulus-devlet olmaktan çıkmakta, yalnızca devlet olmakta, yani siyasal bir birim olmaktan çok idari bir birim haline gelmektedir.

   Mc Donalds ürünlerinin her yerde var olması, hamburger ürününün etini Türk markalardan seçerken, hem onları kullanıp hem de kendisine yer ediniyor. Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezi olan Coca cola, iftarda milyonların tüketimi haline geliyor. Milli içeceğimiz olan ayranın yerine dahil olması bu durumu gözler önüne sermektedir. Küreselleşme ve Yerelleşme’nin (Küreyerelleşme) halini alarak bir melezleşme söz konusu olmuştur. Kökeninde ise Adem-i Merkeziyetçiliğe dayanmaktadır. Ramazan ayında Burger King’in özel bir menü oluşturması ekonomik düzen ürünlerin ne şekilde hayatımıza girdiğini göstermektedir.

 
ETİKET :  küreselleşme yerelleşme küreyerelleşme sınırlar elif kurttaş köşe kokakola

Tümü